Zevenaar in actie voor Oekraďense vluchtelingen in Mátészalka

De stichting ZOM (Zevenaar Ontmoet Mátészalka) heeft het initiatief genomen om in Zevenaar een geldinzamelingsactie te houden voor de Hongaarse partnerstad Mátészalka. De stichting wil hiermee een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraďne. De gemeente Zevenaar ondersteunt dit initiatief van harte.

Na uitbraak van de oorlog in Oekraďne worden in het Hongaarse grensgebied duizenden vluchtelingen opgevangen. In Mátészalka zelf verblijven momenteel meer dan 500 vluchtelingen en dagelijks proberen meer mensen de grens over te steken om de oorlog te ontvluchten. Het zijn vooral vrouwen en kinderen omdat volwassen mannen het land niet mogen verlaten.

Het gaat hierbij voornamelijk om mensen van oorspronkelijk Hongaarse afkomst.Tijdens de herverdeling van onder meer Hongarije na de eerste wereldoorlog is een deel toegewezen aan Oekraďne. Onder het Russische regiem voor de onafhankelijkheid van Oekraďne had de Hongaarse minderheid het erg moeilijk, ze werd onderdrukt en benadeeld.De familiebanden worden nog steeds onderhouden aan beide zijden van de grens.

Burgemeester Peter Hanusi van Mátészalka is aangewezen om de opvang en verzorging van de vluchtelingen in de regio te coördineren. Sporthallen, hotels, scholen en internaten zijn vol. Ook in het ZOM huis, in 1996 gebouwd door leerlingen van het voormalige Vestersbos in samenwerking met de technische school Mátészalka zijn inmiddels 3 gezinnen opgenomen, evenals de werkplaats en huis voor gehandicapten. Verder heeft Mátészalka 120 weeskinderen ondersteund die gevlucht zijn uit Kiev.

Naast de huisvesting is momenteel de verzorging van de vluchtelingen het grootste probleem. Ondanks de grote steun van de eigen inwoners en de gemeente Mátészalka dreigt er een te kort. Er zijn voldoende levensmiddelen te koop maar het ontbreekt aan geld. Alles wordt gigantisch duur, zoals overal, maar voor hen is het onbetaalbaar. Vandaar dat de ZOM in overleg met Mátészalka kiest voor geldinzameling in plaats van voedseltransport.

Na 30 jaar partnerschap, waarbij een groot aantal concrete projecten is gerealiseerd waarbij op gemeentelijk, maar ook particulier niveau vriendschappen zijn ontstaan, is er groot vertrouwen wederzijds. De gemeente Zevenaar als partnerstad, doet alles wat binnen haar macht ligt om de mensen uit de Oekraďne te helpen. Dit doet zij samen met maatschappelijke -en samenwerkingspartners in de regio. Dankzij ZOM ook met partnerstad Mátészalka.
Burgmeester Lucien van Riswijk: “de hulp die onze inwoners bieden om de getroffen Oekraďners te ondersteunen is hartverwarmend. Al snel na onze oproep waren er voldoende hulpgoederen verzameld voor de vluchtelingen bij de noodopvang bij de Panoven”.

Nu is er dit initiatief om onze partnerstad in Hongarije te ondersteunen bij de hulp die zij ter plekke kunnen bieden aan de mensen die noodgedwongen hun thuisland hebben moeten verlaten. Ik ben onder de indruk en ook dankbaar voor het sociale gezicht dat Zevenaar toont.’

Laten we Zevenaar Ontmoet en ondersteunt Mátészalka samen waarmaken. Wij hopen en rekenen op Uw medewerking, iedere bijdrage, hoe klein ook, is welkom. Alvast bedankt.

Stichting ZOM o.v.v. “OEKRAINE”, Rabobank: NL 33 RABO 0384 8332 84

Wil de Raden, voorzitter Stichting ZOM

<<< Terug