Werkbezoek Mateszalka

Verslag werkbezoek Mátészalka van 14 t/m 18 januari 2010.

Op verzoek van de Sociale Instellingen uit Mátészalka en de ZOM heb ik samen met een collega van Estinea een bezoek gebracht aan Mátészalka van 14 t/m 18 januari 2010.

Van de ZOM heb ik een hele werklijst meegekregen die in de dagen dat we in Mátészalka waren hebben afgewerkt.

Donderdag

Zijn we vanaf Düsseldorf vertrokken. In Boedapest werden we afgehaald door een medewerker van de Stichting “Hand in Hand” (gehandicapten). We logeerden in Mátészalka (als enige) bij Nagy.

Vrijdag

Vrijdag ochtend hadden we een gesprek met Judith (directeur Sociale Instellingen van de Gemeente Mátészalka), de voorzitter van de Stichting “Hand in Hand” (gehandicapten) en enkele medewerkers van diverse instellingen. Na een hartelijk ontvangst, hebben we een poging gedaan om een gesprek te voeren. Dit lukte in het begin niet echt goed omdat we geen echte tolk hadden. Er was iemand bij die een beetje Duits sprak. Met veel handen en voeten werk, hebben we het voor elkaar gekregen dat de vragen toch beantwoord werden en hun wensen begrepen.

 1. De Sociale Instellingen hebben subsidie ontvangen voor het bezoek aan Nederland. De ZOM wordt gevraagd om een symposium te organiseren met als centrale thema’s zorg voor de medemens, (gehandicapten, zorgboerderij en verslaving). In mei komen ze met 50 personen naar Nederland. De reis en het verblijf wordt betaald uit de subsidie. Als speciale wens willen ze, naast het reguliere programma een excursie naar de Keukenhof.

 2. Verder hebben we nog gesproken over de producten die ze in Nederland kunnen verkopen. We hebben ze duidelijk proberen te maken dat de producten van hout niet verkocht kunnen worden i.v.m. de verf die wordt gebruikt en in Nederland niet is toegestaan. Helaas was de communicatie zo slecht dat ze eerst dachten dat het om de schilderijen ging van Karoly Szabó en dat hij slecht werk had geleverd. (Gelukkig kon ik hem wel duidelijk maken dat het om de producten ging en niet om zijn schilderijen.)

  Ze waren erg blij met de verkoop van de producten tijdens de tentoonstelling in de Burgerstraat in Zevenaar (oktober 2009). De vraag was om door het jaar heen ook de zelfgemaakte producten in Nederland te verkopen. We zullen dit in Nederland bij verschillende organisaties neerleggen.

 3. We hebben de werkplaats in Mátészalka bezocht waar we met veel enthousiasme werden ontvangen (Ik heb hier enkele maanden meegewerkt). De cliënten waren allemaal druk aan het werk. Helaas was Peter (de directeur) niet aanwezig. De cliënten waren druk bezig en hebben alles laten zien. Ze hadden nog wel materialen en gereedschappen nodig maar zonder Peter durfden ze medewerkers geen beslissing te nemen. Met de leidinggevende en Judith (en enkele van haar medewerkers) hebben we de activiteiten en de methodieken geëvalueerd. We waren zeer verrast dat er al zoveel vorderingen waren gemaakt.

 4. Ook hebben we daar nog gesproken met Karoly Szabó de kunstschilder, hij wilde graag nog een keer naar Nederland komen. In het najaar heeft hij 2 weken vrij. Hij wilde ook graag schilderijen van Nederlandse landschappen maken.

 5. Na een maaltijd zijn we vertrokken naar Opayi. Wat een teleurstelling in vergelijking met Mátészalka. De boerderij is slecht onderhouden. Wel zijn de cliënten druk aan het werk. Maar in de diverse ruimtes werken teveel mensen. In de grootste ruimte beneden worden buiten werkzaamheden verricht (o.a. worden er bomen gezaagd). Dit levert veel stof en rotzooi op. Deze ruimte zou je veel beter benutten om echte binnen activiteiten te doen. Buiten hebben ze een kleine vijver aangelegd en er is een buiten oven. Enkele schuren tegen over de boerderij zijn aangekocht om de activiteiten uit te kunnen breiden. Er werken nu 75 cliënten en er is nog een wachtlijst. Tijden de evaluatie bleek dat er nog veel moet gebeuren om het project optimaal te laten functioneren, de medewerkers zijn van goede wil maar het ontbreekt aan specifieke deskundigheid om de activiteiten meer op de cliënten af te stemmen en zo een groter rendement te halen.

 6. In het jachthuis (tegenover de boerderij) is een nieuw project gestart met gelden van de Europese Unie. Er is gestart met een medisch kinderdagverblijf. Er is hulp nodig bij de opzet, organisatie, activiteiten en materialen. Het ziet er netjes uit.

Zaterdag

Heb ik nog met de voorzitter van de Habitat gesproken.
 1. Hij heeft de rekeningen van de ZOM projecten uitgelegd en meegeven en ook nog foto’s van de diverse projecten en Kerstvieringen van de kinderen in het Grote Weeshuis, en beide Werkplaatsen voor gehandicapten

 2. Ook heeft inzage in de financiën gegeven. Ze hebben een flinke reserve opgebouwd uit de aflossingen van de eigenaren van de Habitat woningen. De ruim € 50.000,00 worden dit jaar ingezet voor de bouw van 2 nieuwe Habitat woningen. Ze zullen dit voorjaar met de bouw van het 5e Habitat woning starten. Na alle waarschijnlijkheid zal dit eind 2010 klaar zijn.

Zondag

Op zondag hebben we na het ontbijt gesproken met Judith en enkele medewerkers (en een echte tolk) over de inhoud van het symposium, de reis en overnachtingsmogelijkheden in de regio Zevenaar e.d. ’s Middags zijn we op bezoek geweest bij Gusztav Nagy en hebben gesproken over de uitwisseling van basisscholen tussen Mátészalka en Zevenaar.

Maandag

Om 7.00 uur zijn we uit Mátészalka naar Boedapest vertrokken. In Boedapest hebben enkele attracties bezocht (mijn college was de eerste keer in Hongarije). s ’Middags vertrok het vliegtuig richting Düsseldorf en tegen 9.00 uur waren we weer thuis.

Na terugkomst

 1. Verslag uitgebracht aan de ZOM over de activiteiten op de werklijst en de ervaringen.

 2. Er is contact geweest met de Wereldwinkel in Zevenaar om Hongaarse producten te verkopen, dit blijkt moeilijk omdat ze een contract hebben over de aankoop van artikelen en daarbuiten om niets mogen verkopen. (dit geldt ook voor winkels in andere plaatsen). We hebben een gesprek gehad met Estinea over het verkopen van artikelen in Nederland. Ze willen dit wel gaan verkopen in de Topart winkel in Enschede. Wel willen ze van tevoren zien en afspreken wat ze gaan verkopen. Ze zullen de artikelen zelf inkopen.

 3. We hebben enkele hotels in de regio Zevenaar benaderd voor overnachting van de delegatie tijden het symposium. We zijn gezien de prijs (en de beschikbare middelen) uitgekomen in Duitsland.

 4. Wij maken aan de hand van de evaluatie gegevens van de beide werkplaatsen, op verzoek van Judith verbetervoorstellen, deze zullen we in mei met hun bespreken.


Mariëtte de Raden

<<< Terug