Project Scholen voor Scholen

Klik hieronder om de bedankbrieven te openen (PDF)...

Bedankbrief 1 | Bedanktbrief 2 | Bedankbrief 3

Verslag

Leerlingen van het Liemers College (Zonegge) hebben actie gevoerd voor het Scholen voor Scholen project in Sri Lanka.

Het Liemers College locatie Zonegge en de Stichting ZOM hebben samen met het Holland Kandana Welfare Commitee zijn de projecten in Sri Lanka uitgevoerd in 2010.

Actie

In het voorjaar hebben leerlingen van het Liemers College (locatie Zonegge) actie gevoerd voor scholen in Kandana, Sedawatta en Jaele (Sri Lanka). De actie werd afgesloten met een schaatsavond op de IJsbaan in Nijmegen.

De netto opbrengst, ruim € 6000,00 wordt besteed aan schoolbenodigdheden, zoals pennen, potloden, schriften, boeken en de inrichting van een bibliotheek en een technieklokaal.

St. Sebastian Junior Girl School

De school heeft van de bijdrage een nieuwe vloer in het computerlokaal laten leggen en tevens is de piano gerepareerd. Nu kan er weer goed muziekonderwijs worden gegeven. Muziek en cultuur nemen in het onderwijs een belangrijke plaats in.

St. Xavier School Wewala

Hier zijn instrumenten en gereedschappen aangeschaft voor de vakken science en techniek. De school kan nu in diverse klassen lessen verzorgen in deze vakken.

St. Sebastian Balika Vidyalaya School.

De school heeft het geld besteed voor het “Bouwfonds”. Er wordt gebouwd aan een stiltezaal, waar leerlingen kunnen studeren en waar gebedsdiensten worden gehouden. De fundamenten voor de ruimte zijn al gelegd.

Dienstencentrum Sedawatta

In het dienstencentrum van Sedawatta wordt wekelijks aan ruim 1500 scholieren, die op staatsscholen zitten, bijlessen gegeven in de vakken, Engels, wiskunde, en ICT. Deze vakken worden op hun eigen school niet gegeven en dat betekent dat ze niet naar het vervolgonderwijs kunnen. In het centrum geven docenten gratis lessen zodat ook de kinderen van ouders uit de sloppenwijken van Sedawatta naar het vervolgonderwijs kunnen. Van de gift hebben ze boeken en lesmateriaal aangeschaft.

Financieel overzicht

Inkomsten   Uitgaven  
Opbrengst actie LC € 6.000,00 St. Xavier School Wewala € 750,00
    Renovatie St. Sebastan
Junior School
750,00
    St. Sebastian Balika Vidyalaya 750,00
    Vloeren en piano 750,00
    Schoolmaterialen Sedawatta 3.000,00
       
Totaal € 6.000,00   € 6.000,00

Slot

Namens alle leerlingen en het personeel van de 3 scholen en het Dienstencentrum uit Sri Lanka wil ik de leerlingen en het personeel van het Liemers College Zonegge van harte bedanken voor hun geweldige inzet en het fraaie resultaat.

Ook willen wij onze Sri Lankaanse partners en bijzonder mr. Vincent Pillai (projectleider) bedanken voor hun steun, advies en werkzaamheden bij het uitvoeren van de projecten, daarvoor onze hartelijke dank.

Door het verbeteren van de situatie krijgen kinderen weer betere kansen op goede opleiding en een rechtvaardig en menswaardig bestaan. Onderwijs en vorming dragen wezenlijk bij tot het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in de derde wereld landen.

Jongens en meisjes, allemaal van harte bedankt voor jullie geweldige inzet.


Wil de Raden, voorzitter Stichting ZOMZevenaar, 7 september 2010

<<< Terug