Project Scholen voor Scholen

Klik hieronder om de bedankbrieven te openen (PDF)...

Bedankbrief 1 | Bedanktbrief 2 | Bedankbrief 3

Verslag

Het Liemers College locatie Zonegge en de Stichting ZOM, in samenwerking met de Wilde Ganzen en het Holland Kandana Welfare Commitee in Sri Lanka.
Het project is uitgevoerd in 2009.

Het Holland Kandana Welfare Committee heeft de Stichting ZOM gevraagd om 4 scholen in de regio Kandana te helpen om de onderwijs situatie te verbeteren. Leerlingen en personeel van het Liemers College in april hebben actie gevoerd en geld ingezameld voor de ondersteuning van 4 scholen in Kandana, Negombo en Wewala.

De Wilde Ganzen hebben het project mede gefinancierd door een premie beschikbaar te stellen.

Van het geld zijn de volgende 4 projecten uitgevoerd:

St. Sebastian Junior Girl School.

Er is een verdieping op een laagbouw locatie gebouwd waardoor er twee ruimtes beschikbaar komen die worden gebruikt voor bibliotheek en Open Leercentrum. De ZOM gaat in 2010 actie voeren om geld bij elkaar te krijgen voor de inrichting van de beide ruimtes en voor lesmateriaal.

St. Xavier School Wewala.

Voor de verbouw en renovatie van de school. Het gebouw is voorzien van een nieuw dak, nieuwe vloeren, ramen en deuren. Ook zijn er tussenmuren geplaatst waardoor de leerlingen in aparte ruimtes les krijgen.

Hindu Tamil Refugee Central College.

Aanschaf van computers en printers ten behoeve van de bibliotheek. De bibliotheek in Negombo is voor de leerlingen van groot belang om naslagwerk te hebben voor hun lessen en hun huiswerk, aangezien er weinig tot geen boeken en andere lesmiddelen zijn. De computers en de printers zijn een wezenlijke aanvulling voor het onderwijs.

St. Sebastian Balika Vidyalaya School.

Voor de aanschaf van muziekinstrumenten. Muziek en cultuur nemen in het onderwijs een belangrijke plaats in. Er worden muziek instrumenten aangeschaft zodat alle leerlingen hiervan gebruik kunnen maken, tijdens uitvoeringen van de school worden deze instrumenten eveneens gebruikt.

Actie

De organisatoren hebben lesbrieven gemaakt om de leerlingen van het LC voor te bereiden op de actie en het project. Tijdens de lessen is er regelmatig aandacht aan de situatie van de kinderen geschonken, naast de lesbrief hebben de leerlingen ook een power point presentatie gezien over de situatie op de 4 scholen.

Door de regionale en plaatselijke pers is veel aandacht besteed aan het project. Op school is gedurende het schooljaar een permanente tentoonstelling over Sri Lanka, met veel foto’s, uit Kandana.

De leerlingen hebben krasboekjes verkocht en tijdens een geweldige actiedag de afstand Zevenaar-Kandana, ruim 6000 kilometer, met z’n allen gelopen. De dag werd afgesloten met een fantastische disco avond.

Afrekening

Inkomsten   Uitgaven  
Opbrengst actie LC € 10.406,90 Bibliotheek € 4.797,33
Premie Wilde Ganzen € 5.691,18 Renovatie project 5.382,66
    Computers 1.316,26
    Muziek inventaris 2.145,99
    Materialen 2.438,24
    Over 17,60
       
Totaal € 1.6098,08   € 16.098,08

Slot.

Namens alle leerlingen en het personeel van de 4 scholen uit Sri Lanka wil ik de leerlingen en het personeel van het Liemers College Zonegge van harte bedanken voor hun geweldige inzet en het fraaie resultaat. Ook willen wij onze Sri Lankaanse partners en bijzonder mr. Vincent Pillai (projectleider) bedanken voor hun steun, advies en werkzaamheden bij het realiseren van het project. De bijdrage van de Wilde Ganzen heeft het mogelijk gemaakt om het gehele project uit te voeren, daarvoor onze hartelijke dank.

Door het verbeteren van de situatie kunnen weer heel veel kinderen betere resultaten op school halen en krijgen ze betere kansen op een rechtvaardig en menswaardig bestaan. Onderwijs en vorming dragen wezenlijk bij tot het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in de derde wereld landen.

Jongens en meisjes, allemaal van harte bedankt voor jullie geweldige inzet.


Wil de Raden, voorzitter Stichting ZOM

Zevenaar, 11 augustus 2009


<<< Terug