Reisverslag Sri Lanka

Van 21 oktober tot 9 november j.l. waren Jan en ik, uiteraard op onze eigen kosten, op Sri Lanka.

We hebben weer mogen genieten van de gezellige privébezoeken aan vrienden en bekenden op het eiland en de hartverwarmende bezoeken aan de families van onze kinderen. En natuurlijk van zon, zee en al het moois van dit prachtige land. Maar we hebben ook een belangrijk deel van de tijd van onze reis gebruikt voor “werkbezoek” aan de diverse projecten, waar wij beiden bij betrokken zijn.

Zo was een belangrijke reden voor ons bezoek de officiele opening op 5 november van het Eldershome in Kandana, een gebouw dat door bijdragen van o.a. stichting ZOM, Wereldwinkel Zevenaar, NANDRI, Wilde Ganzen en NCDO is gerealiseerd. Het gebouw zal aan 30 alleenstaande bejaarden huisvesting gaan bieden. Het initiatief voor dit gebouw werd al in 2003 genomen, maar pas in 2008 (tijdens ons vorige bezoek) kon er grond voor aangekocht worden. De bouw werd in 2011 gerealiseerd. We voelden ons vereerd als eregasten bij de officiele opening aanwezig te mogen zijn.

Een ander belangrijk onderdeel van onze reis was het overleg met de welzijnscommissies in Wattala en Kandana, en de ontmoeting met de gezinnen aldaar, die ondersteund worden door onze sponsoren en donateurs en door bijdragen uit de opbrengst van NANDRI. Meer hierover kunt u lezen op onze pagina projecten.

Ook hebben we het toilettenproject in Ja-Ela bezocht, dat door Rotary Zevenaar in samenwerking met Rotary Kandana wordt uitgevoerd. De bedoeling is dat er ongeveer 50 toiletten gebouwd worden, voor de allerarmsten in enkele achterstandswijken van Ja-Ela. Tijdens ons bezoek werd duidelijk dat er tot nu toe 10 zeer degeljke toiletten zijn gerealiseerd. Er werden afspraken voor het vervolg gemaakt.

We kijken met een goed gevoel terug op deze reis, omdat alle bezoeken, contacten en afspraken plezierig en naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen verlopen zijn.

Maria Verhagen

Foto’s hierbij: serie van Vincent over Eldershome


<<< Terug