Leerlingen Zonegge in 2014 naar Costa Rica

Zonegge goes Costa Rica 2013-2014 - Projectplan

Inleiding

Iedere twee jaar organiseren we op locatie Zonegge een actiedag voor een goed doel.
In het afgelopen jaar hebben onze leerlingen zich ingespannen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor nieuwe projecten in Costa Rica. Het is een arm land en vooral in het noorden is er behoefte aan steun voor scholen en leerlingen. Goed onderwijs is van groot belang voor de verbetering van de levensomstandigheden en toekomst van de samenleving.
Via een collega hebben we al enkele jaren intensief contact met de stichting Holland Costa Rica Welfare Committee (HCRWC). Een stichting die opkomt voor de belangen van leerlingen en scholen. De Stichting ZOM (Zevenaar ontmoet Medemensen) ondersteunt ons bij de uitvoering en afhandeling van het project.

Geschiedenis

In 2011-2012 hebben onze leerlingen en het personeel, samen met de Wilde Ganzen en de Stichting ZOM, in totaal € 25.000 euro bij elkaar gebracht om 6 basisscholen op te knappen en van meubilair te voorzien. In de voorjaarsvakantie van 2012 zijn vervolgens 10 leerlingen van onze locatie naar Costa Rica gegaan om deze basisscholen te bezoeken. Naast het schilderen van een van de basisscholen werden samen met de leerlingen en docenten van deze scholen activiteiten georganiseerd en uitgevoerd. Het ontmoeten van leeftijdsgenoten uit een andere cultuur en met eigen ogen zien waar hun verdiende sponsorgeld naartoe ging was een ervaring om nooit te vergeten. Ook de vanzelfsprekendheid van het krijgen van onderwijs met veel faciliteiten werd in één keer meer gewaardeerd door het zien van het gebrek aan faciliteiten op de scholen in Costa Rica.

Projectdoelen

 1. Het ondersteunen van studenten

  Een aantal leerlingen die ook op de basisscholen hebben gezeten die we twee jaar geleden gesteund hebben willen heel graag een vervolgopleiding gaan doen. Helaas is dit voor hen financieel niet haalbaar. Wij gaan de droom van deze leerlingen werkelijkheid laten worden. Door onze steun krijgen ze de kans om in het eerste jaar van hun vervolgopleiding hun studiegeld, boeken en schoolmaterialen te bekostigen en aan hun toekomst te bouwen.

  De stichting (HCRWC) in Costa Rica zorgt voor de selectie van leerlingen. Voorafgaand aan het eerste studiejaar zullen we de leerlingen vragen een sollicitatie brief te schrijven waarin ze aangeven waarom onze steun voor hen zo belangrijk is. Vervolgens zullen deze studenten ook vragen om als tegenprestatie hun opgedane kennis ten goede te laten komen aan de eigen gemeenschap. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verzorgen van Engelse lessen op hun vroegere basisschool. Daarnaast zullen ze ons in dit eerste jaar middels cijferlijsten informeren over hun vorderingen.
 2. Naar Costa Rica

  Twaalf leerlingen van het Liemers College gaan in 2014 naar Costa Rica en kunnen met eigen ogen zien waar het sponsorgeld van de afgelopen twee jaar naartoe gegaan is, ook maken zij kennis met de cultuur van Costa Rica. Zij maken kennis met de met de toekomstige studenten in Costa Rica. Ook zullen zij ter plaatse de zes basisscholen die in de afgelopen twee jaar zijn ondersteund, bezoeken om afgeronde werkzaamheden te bekijken. Verder organiseren ze activiteiten voor de leerlingen van de gesteunde basisscholen.
Acties

Samen met de leerlingen zijn acties gehouden om het benodigde geld te genereren. Er is een uitgebreide lesbrief gemaakt om de leerlingen bewust te maken van de omstandigheden waaronder de leerlingen in Costa Rica naar school gaan. In alle klassen zijn de lesbrieven uitvoerig besproken. Elke klas heeft zijn eigen actie georganiseerd. Verder zijn er enkele centrale activiteiten gehouden, zoals een schaatsactie, een actiedag met diverse sponsoractiviteiten en een grote verloting en individuele acties van leerlingen en docenten.

Actiedag

De leerlingen ontvangen allemaal een sponsorlijst waarmee ze gaan proberen om zoveel mogelijk geld op te halen. Iedere sponsor schrijft naam, adres en bedrag op dit formulier. Vervolgens wordt het sponsorbedrag meegegeven aan de leerling. Als tegenprestatie maken alle sponsoren kans op een prijs. Tijdens een loting na de actiedag zullen de prijswinnaars bekend gemaakt worden.
De dag zal in twee delen opgesplitst worden. De dag begint om 09.00 uur met allerlei workshops voor de leerlingen.
Vervolgens gaan de leerlingen vanaf 11.00 uur fietsen, hardlopen, zwemmen en wandelen. Menig zweetdruppel zal gelaten worden om aan te tonen dat ze actief bezig zijn om leeftijdgenoten aan de andere kant van de wereld te helpen. Tot slot zal er een centrale afsluiting zijn in de aula van de school.

Verdere acties

Na een uitvoerige selectieprocedure wordt een groep van 12 leerlingen geselecteerd. Voor hen is het de bedoeling dat zij individuele acties gaan organiseren om op die manier hun reis te bekostigen en nog meer geld genereren voor het goede doel. Dit gebeurt op uiteenlopende manieren. Naast diverse acties die de leerlingen in de zomervakantie al hadden uitgevoerd was de eerste aangekondigde actie de ‘Bridge to Bridge loop’ in Arnhem. Twee dames hebben daar 10 Engelse mijl hardgelopen en hebben zich daarvoor laten sponsoren. In november volgde er een benefietconcert in Duiven. Een ander meisje had allerlei mooie kerststukjes gemaakt en deze in december verkocht op een kerstmarkt in Tolkamer. In januari staat een open podium gepland in het Musiater in Zevenaar. Daar zal tevens een loterij zijn waarbij er erg mooie prijzen te winnen vallen. Op schoolfeesten zetten de leerlingen zich gezamenlijk in om geld in te zamelen door ijs en lichtgevende armbandjes te verkopen.

De groep docenten die meegaat zal in februari een Midden Amerikaans diner organiseren voor collega’s op school. De leerlingen die meegaan zullen die middag/avond helpen met het uitserveren van het eten. Voor alle leerlingen van locatie Zonegge stond er in november een beloning op het programma in de vorm van een avond schaatsen op de ijsbaan Triavium in Nijmegen.

De reis naar Costa Rica

We steunen de scholen en studenten echter niet alleen met geld. In de voorjaarsvakantie van 2014 gaan we wederom met een groep van twaalf leerlingen van het Liemers College naar Costa Rica om daar een helpende hand te bieden.
Alle leerlingen van de locatie Zonegge maken kans om mee te gaan. De voorwaarden worden beschreven in een brief voor de leerlingen en ouders. Vervolgens hebben alle leerlingen van onze locatie de kans om voor het einde van het schooljaar te solliciteren naar een plekje in deze reis.

Het Costa Rica comité selecteert op:
 • de inzet tijdens de actiedag;
 • de motivatie waarom een leerling mee wil gaan;
 • het plan van aanpak om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen;
 • het plan wat betreft de activiteiten en verslaglegging in Costa Rica.

Het doel van de reis:
 • Onze leerlingen leggen verslag van de afgeronde werkzaamheden die uitgevoerd zijn uit de opbrengst van de vorige actie.
 • Onze leerlingen zullen verschillende activiteiten voorbereiden en uitvoeren met de leerlingen van drie basisscholen (waaronder het geven van Engelse lessen dit wordt zeer gewaardeerd omdat hier een tekort aan is).
 • Onze leerlingen zullen een van de basisscholen een extra opknapbeurt (verf) geven.
 • Onze leerlingen zullen in gesprek gaan met de toekomstige studenten die we financieel steunen met de huidige actie op het Liemers College om met eigen ogen te zien en te horen waarom onderwijs niet zo vanzelfsprekend is.

Op de lodge (http://www.lacarolinalodge.com), de accommodatie tijdens deze week dichtbij deze basisscholen, zullen de leerlingen ook actief bezig zijn. Deze lodge is zelfvoorzienend en duurzaam. Er bestaat hier de mogelijkheid om mee te helpen met het plukken van koffiebonen, het melken van het vee en het verzorgen van de paarden en in de voorbereiding van het maken van de typische Costa Ricaanse maaltijden samen met de lokale bevolking, die op de lodge werkt.
Verder zullen er excursies in de omgeving worden gemaakt.

De meerwaarde van de reis:
 • Onze leerlingen krijgen de kans leeftijdsgenoten uit een andere cultuur te leren kennen en met hun samen te werken.
 • Onze leerlingen zullen ontdekken dat het krijgen van (goed) onderwijs met voldoende faciliteiten geen vanzelfsprekendheid is.
 • Onze leerlingen zullen leren om iets te doen voor anderen zonder daar zelf financieel rijker van te worden.
 • Onze leerlingen zullen leren door samen te werken een groot doel te bereiken in een korte tijd.
 • Onze leerlingen zullen leren hoe je duurzaam kunt leven op een zelfvoorzienende lodge.
 • Onze leerlingen zullen leren om op jonge leeftijd zelfstandig te zijn in een ander land. Zonder hulp van ouders.

Schema project activiteiten

Actie Datum Omschrijving
Wie verantwoordelijk
Aankondiging actiedag ouders & lln & Wk 15/16 Aankondiging in de aula.
Pieter, Juul
Sponsoren zoeken door lln Wk 16/17 Leerlingen zoeken sponsoren en noteren deze op sponsorlijst en ontvangen geld.
Costa Rica werkgroep
Geld en sponsorlijsten innemen en opbrengst tellen WK 17 Geld en sponsorlijsten innemen en opbrengst tellen en geld storten.
Costa Rica werkgroep
Overleg locatieleiding WK 17 Costa Rica werkgroep
Actiedag Wk 17: Workshops & sportieve activiteiten.
Costa Rica werkgroep
Plan selectie studenten WK 18/19 Plan opstellen selectie studenten CR (inhoud sollicitatiebrief).
Karien & Juul
Sollicitatiebrief leerlingen Zonegge opstellen Wk 20/21 Sollicitatiebrief voor lln ontwikkelen.
Juul & Pieter
Sollicitatie bekend maken aan lln Wk 22 Brieven, flyers uitdelen aan leerlingen.
Werkgroep Costa Rica
Uiterste inleverdatum sollicitatie lln reis Costa Rica Wk 24 Uiterste inleverdatum sollicitatie lln reis Costa Rica voor de lln van Zonegge.
Werkgroep Costa Rica
Overleg locatieleiding Wk 24 Costa Rica werkgroep
Selectie 10 lln reis Costa Rica. Wk 25 Selectie maken inzendingen Costa Rica reis.
Werkgroep Costa Rica
Studenten in Costa Rica informeren/sollicitatie   Studenten in Costa Rica informeren.
Sollicitatiebrief laten schrijven.
Karien & Juul
Bekendmaking 10 lln Costa Rica reis Wk 34 Telefonische bekendmaking aan de 10 geselecteerde lln.
Werkgroep Costa Rica
Overleg locatieleiding Wk 36 Costa Rica werkgroep
Inleveren sollicitatiebrieven studenten Costa Rica Wk 37 Inleveren sollicitatiebrieven studenten Costa Rica.
Karien & Juul
1e Bijeenkomst: voorlichting leerlingen en ouders en werkgroep Costa Rica Sept./Okt. 2013 Eerste voorlichting
Ouders en lln geven definitief ja of nee.
Werkgroep Costa Rica
Tickets boeken leerlingen en begeleiding Sept./Okt. 2013 Tickets boeken leerlingen en begeleiding.
Werkgroep Costa Rica.
Overleg locatieleiding Wk 42 Costa Rica werkgroep
2e Bijeenkomst lln & werkgroep Okt Stand van zaken wat betreft financiën en plan van aanpak.
Werkgroep Costa Rica
Reisschema ontwikkelen & reserveren lodge en B&B Begin okt 2013 Reisschema & activiteiten ontwikkelen
Reserveren van accommodaties.
Juul
Info over de steun aan studenten op Zonegge Okt 2013 Info over de studenten die gesteund gaan worden in Costa Rica. Doel en droom op flyer de school in.
Karien & Juul
3e Bijeenkomst lln, ouders en werkgroep Costa Rica: Inentingen, voorlichting tropen& financiën lln Okt/Nov. 2013 Ouders zorgen dat hun kind ingeënt wordt.
Tropenvoorlichting op Zonegge.
Bespreken van financiën lln.
Werkgroep Costa Rica
Overleg locatieleiding Wk 48 Costa Rica werkgroep
Lln stellen plan op over de activiteiten in Costa Rica Jan 2014 Lln omschrijven welke activiteiten ze willen ondernemen op de basisscholen en hoe ze willen gaan interviewen.
Leerlingen worden individueel gesproken.
Juul
Spaanse lessen Jan 2014 Lln en begeleiding krijgen Spaanse lessen op locatie Zonegge & materiaal studie in Costa Rica.
Juul & Marianne Vissers
4e Bijeenkomst lln, ouders en werkgroep Costa Rica: Info reis en documenten Jan/Febr. 2014 Bijeenkomst over inhoud reis. Ouders ontvangen schema en papieren
Overleg locatieleiding Wk 5 Costa Rica werkgroep
Reis Costa Rica Voorjaarsvakantie 2014  
Afronding project: Lln informeren Zonegge over project Zonegge goes Costa Rica April/mei Lln informeren Zonegge over project Zonegge goes Costa Rica:
Wat is er gedaan met sponsorgeld?
Lln Costa Rica reis & werkgroep Costa Rica

Begroting

  Opbrengst
Kosten
Actiedag en sponsoring 37.000  
Schaatsactiviteit Nijmegen   3.500
Extra activiteiten 1.500  
Reis en verblijf Costa Rica   22.500
Projectkosten Costa Rica   12.500

Totaal:
38.500 38.500


<<< Terug