Project St. Vincent de Paul senior secondary school Brikama

ST. VINCENT DE PAUL SENIOR SECONDARY SCHOOL is gelegen in Jalan Bang eem dorp bij de stad Brikama, 40 km vanaf de hoofdstad Banjul (The Gambia).

De school is een prive school met een eigen bestuur. De voorzitter van het bestuur is Mr. Emil Kujabi. Hij was secretaris van de Catholic Educationel Secretary tot zijn pensionering.

ST. VINCENT DE PAUL is een katholieke school met dezelfde visie en missie als de scholen van de Catholic Educationel Secretary.

De leerlingen zijn gemotiveerd en doen heel erg hun best. Ze hebben de volgende vakken: Engels, wiskunde, natuur- en scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, handel, godsdienst, landbouw en kunstvakken.

Het aantal leerlingen is het afgelopen schooljaar gegroeid van 192 naar 322 door uitbreiding van de school met een afdeling Upper Basic School Er zijn 22 docenten.

De leraren salarissen worden door de overheid betaald, alle andere kosten door de ouders en sponsoren.

Er is in de omgeving van de school geen schoon drinkwater voor handen. Momenteel behelpen ze zich door in emmers drinkwater te halen bij de put in een nabij gelegen dorp, ze moeten daarvoor meer dan 5 kilometer lopen, dat geldt ook voor de bewoners van Jalan Bang.

Zonder de hulp uit Nederland komt er geen nieuwe waterput en dus geen schoon drinkwater voor de leerlingen en voor de gezinnen uit het dorp, er zijn geen financiele middelen.

De nieuwe waterput wordt ruim 20 meter diep. Het water wordt omhoog gepompt naar een waterreservoir dat op een 7 meter hoge stellage is gebouwd. Er zijn leidingen aangelegd zodat de school over een waterleiding beschikt en op verschillende plaatsen, zoals de toiletten en de schooltuin, stromend water hebben. Op het dak van het reservoir worden zonnepanelen geplaatst, zodat de pomp op zonne-energie werkt.

Fotos van de St. Vincent de Paul Senior Secondary School in Brikama


Voorzijde van de schoolSt. Vincent de Paul Senior Secondary SchoolLeerlingen maken het terrein school waar de waterput komtLeerlingen klaar met het opruimenLeerlingen in een van de klaslokalenDe toiletgebouwen voor de leerlingen


Waterput project in Brikama


De waterput wordt ruim 20 meter diep geboord en het laatste stuk wordt gemetseldHet water wordt omhoog gepompt naar een water naar reservoir


De zon levert milieuvriendelijke energie en doordat het water stroomt is er veel minder kans op verontreiniging van het water, het verspreiden van ziektes en het besmetten van mensen.

Nu er voldoende schoon water komt, wil de school starten met de aanleg van een moestuin. De opbrengst wordt voor een deel gebruikt voor de leerlingen tijdens de pauzes en wat over is wordt op de lokale markt verkocht. Met deze extra inkomsten kan de school de nodige schoolmaterialen bekostigen.

Voor het totale project is een bedrag nodig van 9176,64 euro.

Waterput  GMD 230.600  € 4.035,34
Handpomp  GMD 120.000  € 2.099,92
Zonnepanelen  GMD 173.800  € 3.041,38
Totale projectkosten  GMD 524.400  € 9.176,64


STEUN VAN DE WILDE GANZEN

Gelukkig krijgen we hulp van de Wilde Ganzen. Voor elke euro die we bij elkaar kregen, geven zij een premie van 50 eurocent.


<<< Terug