Project St. Vincent de Paul school Brikama
St. Vincent de Paul Senior Secondary School is gelegen in Jalan Bang een dorp bij de stad Brikama, 40 km vanaf de hoofdstad Banjul (The Gambia).

Het aantal leerlingen is het afgelopen schooljaar gegroeid van 192 naar 322 door uitbreiding van de school met een afdeling Upper Basic School. Er zijn 22 docenten.

Er is in de omgeving van de school geen schoon drinkwater voor handen. Momenteel behelpen ze zich door in emmers drinkwater te halen bij de put in een nabij gelegen dorp, ze moeten daarvoor meer dan 5 kilometer lopen, dat geldt ook voor de bewoners van Jalan Bang.

Er wordt hard gewerkt om het Waterproject af te ronden. Afgelopen zomer is er begonnen met de graafwerkzaamheden van een 20 meter diepe put. De Waterput is intussen gereed en de handpomp functioneert, zodat er schoon water aanwezig is.

Naast de handpomp komt er een elektrische pomp, op het dak van het reservoir worden zonnepanelen geplaatst, zodat de pomp op zonne-energie werkt.

Verder wordt er nog een leiding systeem aangelegd op het schoolterrein zodat de toiletten, de schooltuin en de overblijfruimte van schoon en stromend water worden voorzien.

Ook komen er enkele tapplaatsen waar de plaatselijke bevolking gebruik van kan maken. Het water wordt omhoog gepompt naar een waterreservoir dat op een 7 meter hoge stellage wordt gebouwd.
Om diefstal en misbruik te voorkomen wordt er een hekwerk gebouwd. De stenen worden zelf gemaakt van rivier klei.

De zon levert milieuvriendelijke energie en doordat het water stroomt is er veel minder kans op verontreiniging van het water, het verspreiden van ziektes en het besmetten van mensen.

Nu er voldoende schoon water komt, wil de school starten met de aanleg van een moestuin. De opbrengst wordt voor een deel gebruikt voor de leerlingen tijdens de pauzes en wat over is wordt op de lokale markt verkocht. Met deze extra inkomsten kan de school de nodige schoolmaterialen bekostigen.

De totale projectkosten bedragen 15.150 euro.

Zonder de hulp uit Nederland komt er geen nieuwe waterput en dus geen schoon drinkwater voor de leerlingen en voor de gezinnen uit het dorp, er zijn geen financiële middelen.

Dankzij de steun van de NACHT van de FOOI en de WILDE GANZEN hebben we het totale bedrag beschikbaar kunnen stellen.Foto’s van de St. Vincent de Paul Senior Secondary School


St. Vincent de Paul Senior Secondary SchoolDe put is 20meter diep en is opgebouwd met stalen ringenDe Waterput wordt waterdicht gemaaktDe handpomp is officieel in gebruik genomen en kan worden gebruiktDe stenen worden binnen gedroogd, wilde varkens maken alles onveiligDe bouw van het hekwerk is van start gegaan<<< Terug