Renovatieproject Bwiam

Van de directeur van de Stichting Katholiek Onderwijs in Gambia, de heer Emil Kujabi, hebben we de vraag gekregen om de St. Edward School in Bwiam te voorzien van een nieuw dak en het gebouw te schilderen. De kosten hiervan bedragen 15.500 euro.

Leerlingen voor een van de twee gebouwen van de St. Edward School in Bwiam

Van deze grote school maken 800 leerlingen en 30 personeelsleden gebruik. De daken lekken en in de regentijd stroomt het water door de gaten naar binnen en loopt het langs de muren, het gevolg is dat de lokalen onder de schimmel zitten en dat het meubilair erg te lijden heeft. Ook de boeken en leermiddelen zijn regelmatig vochtig. Een zeer ongezonde situatie. De school is meer dan 40 jaar oud en de reparaties aan het dak helpen niet meer helpen niet meer.

Gaten in de dakplaten, roest en schimmel langs de muren

Gaten in de dakplaten, roest en schimmel langs de muren

De komende maanden gaat de Stichting ZOM actie voeren om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De Wilde Ganzen gaan het project ondersteunen door het bedrag dat de Stichting ZOM bij elkaar brengt met 55% te verhogen.

Bwiam ligt in het zuiden van Gambia en is het centrum van de regio

Voor de realisering van het hele project is nodig: € 15.500,00

WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DE RENOVATIE

  1. Schoonmaakkosten van muren en vloeren.
  2. Herstelkosten van de dakconstructie, vervangen van verrotte balken.
  3. Vernieuwen en een nieuw dakbedekking.
  4. Kosten van de schilderwerkzaamheden.

STEUN VAN DE WILDE GANZEN

Gelukkig krijgen we hulp van de Wilde Ganzen. Voor elke euro die we bij elkaar krijgen geven zij een premie van 55 eurocent. Dus met een eigen bijdrage van € 10.000 zijn we er al.

De Wilde Ganzen steunen honderden kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap samen met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. Dat leidt tot een directe en blijvende verbetering. Daar helpt u met iedere gift aan mee!Wilt u ons project ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening NL53 INGB 0000 040000 t.n.v. de Wilde Ganzen o.v.v. “ST EDWARDS Bwiam“ of naar NL21 INGB 0000 0085 66 t.v.n. de Stichting ZOM, o.v.v. “Project Bwiam”.

De Wilde Ganzen en de Stichting ZOM zijn AMBI organisaties, de giften zijn aftrekbaar van de belasting.


<<< Terug