Overzicht Activiteiten HABITAT Mátészalka

Afgelopen jaar heeft Habitat weer een aantal zaken opgepakt. Zo is het ZOM-huis beschikbaar gesteld aan de Sociale Dienst van de Gemeente. Het gebouw wordt verbouwd en aangepast om er een sociaal-medisch dagverblijf in te vestigen.

Verder heeft Habitat de sponsorgelden van het Hongaars Sponsorplan van de Stichting ZOM beheerd en besteed aan een aantal projecten. Habitat heeft gezocht naar een zo goed mogelijke besteding en heeft ook de verschillende kerken en de Sociale Dienst van de Gemeente Mátészalka betrokken bij het bestedingsplan.

1. De kinderen van het Weeshuis vieren Kerst

De kinderen van het Grote Weeshuis hebben een bijdrage gekregen voor het Kerstfeest. Tijdens een feestelijke kerstviering met muziek, zang en gebed, was er een gezamenlijk kerstetentje en na afloop kregen zij allemaal een klein cadeautje.

Naast een optreden van het koor werden er samen kerstliedjes gezongen

De kinderen voerden samen een kerstspel

2. Kerstvieringen voor gehandicapten

De Kerstviering van de deelnemers van de werkplaatsen voor gehandicapten in Mátészalka en Opayi werd uitgebreid gevierd. Dankzij de bijdrage van de ZOM kon Habitat de gehandicapten van de beide werkplaatsen een fijne kerstviering aanbieden. Naast hapjes en drinken waren er optredens van zangkoren en gezamenlijke gebeden en natuurlijk voor iedereen een kleine verrassing. De avonden waren een groot succes.

Het koor zong kerstliedjes voor ouders en genodigden3. Voedselpakketten voor de allerarmsten

Verder hebben 20 gezinnen die in de bijstand zitten en ver onder het minimum leven een bijdrage gekregen voor Kerst in de vorm van een uitgebreid voedselpakket. Hierdoor hadden de gezinnen nog een klein beetje het kerstgevoel. Vooral voor de kinderen die al zoveel moeten missen, een extra verrassing.

4. Uitwisselingsproject tussen Liemers College en Technische School Mátészalka

Tijdens het afgelopen jaar heeft locatie Landeweer van het Liemers College weer een uitwisseling gehad met de TS uit Mátészalka. Tijdens het bezoek aan Mátészalka heeft Habitat een bijdrage gegeven aan de TS om de begeleiders onder te brengen en de uitstapjes te financieren. De TS beschikt niet meer over voldoende middelen om de uitwisseling zelf te bekostigen en heeft Habitat gevraagd om steun.

Leerlingen uit Zevenaar en Mátészalka geven een presentatie van hun school


Namens alle personen, die dankzij de bijdrage van de Nederlandse sponsoren, een fijne Kerst hebben gehad en een fijne uitwisseling, wil Habitat alle Nederlandse sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Het bestuur van de Stichting ZOM sluit zich hierbij aan en wil het volgend jaar weer meewerken.


<<< Terug