Verslag Geitenproject Nittambuwa

Het geitenproject loopt voortreffelijk, het project is bijna drie jaar geleden op initiatief van Frits en Evelyn Grijze gestart, er zijn nu 25 gezinnen die mee doen, met in totaal 120 geiten. De geiten doen het uitstekend dankzij de goede verzorging en de aandacht die ze krijgen.

De opbrengst van de melk is nog steeds boven verwachting. Een gedeelte van de melk wordt verkocht aan de plaatselijke Melkfabriek, een bedrijf van de overheid, dat in verhouding goed betaalt. Gelukkig zijn er tot nu toe er geen ernstige gevallen en ziektes geweest, de geiten zijn goed gezond. Ook de stallen worden goed verzorgd, zodat de geiten veilig de nacht kunnen doorbrengen.

De gezinnen zijn erg gelukkig met de neveninkomsten, dat maakt hun leven een stuk eenvoudiger en het betekent betere voeding, de kinderen kunnen naar school en er is geld voor medicijnen wanneer dat nodig is.

Er is nog steeds een wachtlijst van gezinnen die zich hebben aangemeld om mee te doen met het “Geitenproject”. Dus hulp in de vorm van geld voor de aankoop van geiten is zeer welkom.

Voor € 75,00 euro kan er weer een nieuwe moedergeit worden gekocht. Elke bijdrage is welkom.

Samen met pater Franscis zullen we de komende tijd bespreken hoe we verder gaan met het “Geitenproject”.

Een nieuw gezin is erg blij met hun geiten, de geiten hebben een veilig onderkomen voor de nacht.

De geit krijgt bijna jongen, dat betekent nieuwe geitjes en melk voor het gezin, ze wordt goed verwend.

De eerste nieuwe aanwinst voor dit gezin, nog een beetje onwennig........

Wilt u ons project ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken naar:

Bankrekening NL21 INGB 0000 0085 66 t.v.n. de Stichting ZOM, o.v.v. “Geitenproject Nittambuwa”.

De Stichting ZOM is een AMBI organisatie, de giften zijn aftrekbaar van de belasting.


Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Wil de Raden, voorzitter van de Stichting ZOM, per telefoon 0591.548460 of per e-mail wilderaden@aol.com.


<<< Terug