Feest voor het "Geitenproject" in Sri Lanka

Onlangs vierden Frits en Evelyn Grijze hun 25-jarig huwelijksjubileum met familie, vrienden en kennissen. In plaats van cadeaus kregen zij een bijdrage voor hun “Geitenproject” in Nittambuwa. In totaal kwam er € 950 binnen. Van dit bedrag kunnen 12 geiten worden aangeschaft, de overige € 50 wordt besteed aan nachthokken. Alle gulle gevers van harte bedankt en natuurlijk Frits en Evelyn.

Verder gaven Anke en Hartwig Ohrt uit het Duitse Hamburg € 225 voor 3 geiten. Zij gaan al jaren naar Sri Lanka op vakantie en hebben diverse projecten van de Stichting ZOM bezocht.

Ook Dolf Rieken, een oud-leerling uit Den Haag sponsorde 3 geiten. Het totaal aan nieuwe geiten komt zo op 18 en er komen 6 nieuwe gezinnen bij. Het totaal aantal gezinnen komt nu op 21 en in totaal zijn er 78 geiten.

Namens de deelnemers aan het project en Father Francis danken wij de sponsoren voor hun bijdrage aan het “Geitenproject”. Elke euro is welkom voor de aanschaf van nieuwe geiten. Er kan geld worden overgemaakt naar de Stichting ZOM:

bankrekening NL21 INGB 0000 0085 66 t.v.n. de Stichting ZOM, o.v.v. “Geitenproject”.

De Stichting ZOM is een AMBI organisatie, de giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Een van de gelukkige gezinnen van het “Geitenproject”


<<< Terug