Dieren project in Negombo Sri Lanka

Father Dinesh is met enkele gezinnen een nieuw dierenproject gestart. Een gezin koos voor een project met kippen. Zij bouwden van de bijdrage een kippenhok en kochten 10 kippen en een haan, zodat zij meteen eieren hadden. Van de rest kochten zij 50 bevruchte eieren die uitgebroed moesten worden. Het resultaat: 30 kippen erbij en een aantal haantjes die helaas niet oud zijn geworden.


Father Dinesh op bezoek bij het “kippengezin”

Het resultaat van een dag…….35 stuks!

Overdag lopen de kippen vrij rond

‘s Avonds gaan ze “op stok” in het nachthok

Het gezin kan in deze moeilijke tijd eieren verkopen en hierdoor kunnen zij zich redden. Door de corona crisis hebben veel mensen geen werk meer en dus zijn er geen andere inkomsten dan die van de verkoop van de eieren. Het gezin vraagt een bijdrage voor de aanschaf van nog meer kippen en de bouw van nog een nachthok.

Wie helpt dit gezin aan een eerlijk inkomen en een echte toekomst zodat de kinderen weer naar school kunnen en hun opleiding afmaken?

Op bezoek bij het “Geitengezin”

Een ander gezin heeft van het beschikbaar gestelde bedrag geiten gekocht. De eerste jonge geitjes zijn bijna groot en de geiten geven dan geen melk meer tot er weer nieuwe geitjes in aantocht zijn. Het gezin wil graag een moedergeit erbij zodat het gezin continue voorzien is van melk en een deel verkocht kan worden, zodat er wat meer inkomsten zijn. In het nachtverblijf is nog ruimte voor enkele extra geiten……… Wie helpt dit gezin?De volgende dieren kunnen worden gesponsord (of delen ervan)

Haan en een toom kippen van 10 stuks € 25,00
Moedergeit met jong € 125,00
Varken, biggetje € 35,00
Nachthok voor kippen € 120,00
Nachthok voor geiten € 200,00


Wilt u ons project ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken naar:

Bankrekening NL21 INGB 0000 0085 66 t.v.n. de Stichting ZOM, o.v.v. “Dierenproject Negombo”.

De Stichting ZOM is een AMBI organisatie, de giften zijn aftrekbaar van de belasting. Het project wordt ondersteund door de wilde Ganzen.
<<< Terug