Pater Dinesh uit Sri Lanka op bezoek in Zevenaar

Pater Dinesh uit Sri Lanka op bezoek in Zevenaar

Pater Dinesh uit Kandana (Sri Lanka) heeft afgelopen najaar, op uitnodiging van de ZOM, een bezoek gebracht aan Zevenaar. Hij was te gast op het Gemeentehuis, de Pelgromhof, de Wereldwinkel, secondhand shop NANDRI en op diverse scholen. Hij geeft verteld over de ontwikkelingen in Kandana, de plaats die Zevenaar na de tsunami van 2004 heeft ondersteund.

De kosten voor zijn reis en verblijf zijn betaald door de NCDO. Zij willen hiermee bereiken dat de samenwerkende partijen elkaar beter leren kennen en begrijpen. Tijdens zijn verblijf heeft Pater Dinesh ervaren hoeveel moeite en werk er in Nederland gedaan moet worden om geld voor projecten bij elkaar te krijgen. Voor de sponsoren in Nederland was het goed om het verhaal van iemand uit Sri Lanka zelf te horen.

Tijdens zijn bezoek aan de Wereldwinkel in Zevenaar kreeg hij een cheque van € 4.200,00 aangeboden voor een onderwijsproject in Sedawatta. Er is grote behoefte aan voorschoolse opvang en van het geld worden 2 lokalen van het Dienstencentrum in Sedawatta ingericht voor kleuteronderwijs.

Tijdens zijn bezoek aan de Pelgromhof heeft Pater Dinesh kunnen zien op welke wijze in Nederland de ouderzorg is geregeld. In Sri Lanka is dat anders. In Kandana wonen ruim 25.000 mensen. Het dorp telt circa 200 zwerfouderen. Zij kunnen geen beroep doen op kinderen die hen op hun oude dag verzorgen. Zij zijn gedwongen om op straat te leven. Ook voor dementerende ouderen is er geen opvang.

De stichting ZOM (Zevenaar Ontmoet Medemensen) bouwt een multifunctioneel verzorgingshuis voor zwerfouderen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het plaatselijke Holland Kandana Welfare Commitee.

Het verzorgingshuis biedt plaats aan dertig alleenstaande bejaarden, verder komt er dagopvang met aangepaste activiteiten en maaltijdvoorziening voor bejaarden uit de omgeving. Ook komen er twee ziekenkamers en een dokterspost. Bouw en inrichting van het tehuis zijn begroot op 94.000 euro. Het geld komt van verschillende instanties, waaronder ZOM, de Wilde Ganzen en de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).

Verder heeft Pater Dinesh een bezoek gebracht aan Keulen (Dom) en Kevelaer (Maria kapel). Tijdens zijn verblijf heeft hij door zij uitstraling en enthousiasme de harten van veel mensen veroverd en ervoor gezorgd dat de ZOM er nieuwe sponsoren bij kreeg. Ook heeft hij Amsterdam en Den Haag bezocht om een indruk te krijgen van ons land. Tijdens zijn verblijf heeft hij gelogeerd bij bestuursleden van de ZOM.

Peter Dinesh heeft de tijd in Nederland als leerzaam ervaren, hij heeft gezien hoe de gelden voor de projecten bij elkaar worde gebracht en hoe de inzet hiervoor is en hij heeft hierdoor nog meer waardering gekregen voor alle vrijwilligers.


Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting....<<< Terug