Verslag bezoek Hongarije van 9 tot 12 juni


Op zondag 9 juni zijn wij via Keulen naar Budapest vertrokken, na een goede reis werden we op het vliegveld verwelkomd door Eva Hadi, de nieuwe voorzitter van Habitat, samen met onze bekende chauffeur Laszlo en een tolk. Na kennis gemaakt te hebben, vertrokken we naar Mátészalka. Op zondag rijden leverde geen problemen op en binnen 3 uur waren we in Mátészalka. We hebben het programma voor de komende dagen besproken en verder de situatie van Habitat. In de volgende dagen zijn er besprekingen geweest op het Gemeentehuis, met o.a. de loco burgemeester de heer Szaszi (helaas ontbrak burgemeester Istvan Szabo), met het bestuur van Habitat en hebben we de werkplaatsen voor gehandicapten in Mátészalka en Opayi, het Sociaal Kinderdagverblijf, het Weeshuis, de nieuwe Habitat woning en diverse andere nieuwe activiteiten bezocht.

Habitat

Het vorige bestuur is bijna geheel gestopt en het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dr. Eva Hadi, voorzitter,
Dr. Andrasne Berecz,
Istvan Heidelsperger,
Judit Huzsti,
Dr. Imre Lorincz.

De Stichting Habitat moet door het aftreden van de heer Sander Szucs, voorzitter, opnieuw worden aangevraagd bij de rechtbank, het verzoek ligt er al vanaf 19 april. Het kan nog even duren, omdat de rechtbank per 1 juli zomer reces heeft. Tot de officiële goedkeuring is het bestuur niet bevoegd om acties te ondernemen en is de bankrekening geblokkeerd.

Vanaf december 2012 heeft Habitat geen betalingen meer kunnen verrichten en hebben de gesponsorde gezinnen, het Weeshuis, de beide werkplaatsen voor gehandicapten geen bijdrage meer gehad. Zodra het bestuur in functie is, zullen de betalingen worden verricht.

ZOM Huis

Het ZOM huis is officieel overgedragen aan Habitat. De Sociale Dienst wil het huis gaan gebruiken als sociaal kinderdagverblijf. Aan de opvang van kinderen en moeders in achterstandssituaties is in Mátészalka grote behoefte. Voor het achterstallige onderhoud is subsidie aangevraagd. In samenwerking met de Technische School en de Landbouw School zal een plan worden gemaakt om op korte termijn te kunnen beginnen. Ook de tuinploeg van de gehandicapte werkplaats in Opayi wordt ingezet.

Sponsorgezin Kerkhof

Sinds vorig jaar zijn op advies van de Sociale Dienst de pleegkinderen weggehaald, bij navraag bleek dat de gezinssituatie door met name de vader ernstig verstoord was, en het niet langer verantwoord was om de weeskinderen in het gezin te laten. De vader krijgt inmiddels begeleiding van de Sociale Dienst.

Nieuwe Habitat woning

De 5e Habitat woning is bijna klaar. Jammer genoeg staat hij niet in de „Habitatstraat“ omdat de grondprijs er te hoog was. De bewoners, een echtpaar met 2 kinderen zijn na ruim een jaar bouwen bijna zover dat zij na de grote vakantie hopen te verhuizen van hun eenkamer flat naar hun nieuwe huis. Met Habitat wordt besproken hoe zij worden ingezet.

Kledingtransporten

Elk jaar gaan twee kledingtransporten van Nederland (Nandri Zevenaar) naar Mátészalka. Een deel van de kleding komt bij de gehandicapten terecht. Judit gaat verder uitzoeken of de transporten via de Sociale Dienst kunnen gaan lopen, zodat zij meer zicht hebben op de verdeling van de kleding.

Vestersbos Project in Ghenci (Roemenie)

De leerlingen en begeleiders van het Liemers College, locatie Vestersbos hebben het project eind mei bezocht. De werkzaamheden waren naar behoren afgerond en de twee lokalen zagen er weer heel netjes uit. In overleg met Habitat en de school in Ghenci wordt gekeken wat het volgende deel van het traject wordt. Habitat onderhoudt de verdere contacten en maakt afspraken over het vervolg. Dit project of een dergelijk ander project is erg belangrijk voor de beeldvorming van de leerlingen van het Vestersbos met betrekking tot het houden van acties.

Het Weeshuis

Tijdens ons bezoek aan het Weeshuis, hebben we na 20 jaar (eindelijk) kennis gemaakt met leden van de Friese stichting die jaarlijks weeskinderen naar Nederland haalt voor vakanties. Ook dit jaar gaan er weer kinderen naar Nederland. Met de directrice is afgesproken dat er van de ZOM geld beschikbaar wordt gesteld voor een vakantie (of uitstapje) voor de kinderen die niet naar Nederland gaan ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Stichting ZOM.

Werkplaats voor gehandicapten in Mátészalka

De werkplaats is onlangs een stuk uitgebreid, zodat de wachtlijst is verdwenen, Het is goed te zien dat de machines, het meubilair en veel goede ideeën uit Nederland steeds beter functioneren. Ook de werkstukken en de werkzaamheden worden steeds meer aangepast aan het niveau van de cliënt. Mariette en Maurice hebben niet voor niets veel tijd hierin geïnvesteerd. Peter en zijn team zijn inmiddels een voorbeeld voor de regio.

Werkplaats voor gehandicapten in Opayi

Ook hier, waar naast gehandicapten ook veel mensen met sociale en geestelijke problemen werken, inmiddels meer dan 120, gaat het steeds beter. Het gebouw is geïsoleerd en opgekapt en ziet er weer strak uit. Opvallend positief zijn de steeds weer nieuwe ideeën voor werkstukken en het werken in groepen. Zo worden er voor diverse instanties tuinwerkzaamheden verricht en is de nieuwe champignon kwekerij in gebruik genomen.

Sociaal Kinderdagverblijf

Het eerste Sociaal KInderdagverblijf is gehuisvest in het oude Jagershuis in Opayi. Het gebouw wordt momenteel geheel gerestaureerd met Europese subsidie. De kinderen en moeders worden voorlopig opgevangen in het achterste deel van de boerderij. 24 Kinderen (van 0 tot 4 jaar) en moeders worden er dagelijks opgevangen. Kind en moeder gaan samen naar het kinderdagverblijf. Voor de moeder zijn er tal van ontwikkelingsmogelijkheden. Na de renovatie is er opvang voor maximaal 32 kinderen mogelijk.


Verslag bezoek Hongarije

Gesprek met de Gemeente

Tijdens het gesprek met de Gemeente zijn we erg geschrokken van de situatie in Mátészalka. Naast de jaarlijks oplopende tekorten, kampt Mátészalka met de grootste werkeloosheid sinds de omwenteling in 1989. In de stad is het werkeloosheidspercentage ruim 25% (zonder de verborgen werkeloosheid), de oppositie schat de werkelijke cijfers aanzienlijk hoger. In de omliggende dorpen die bij Mátészalka horen is in Opayi en Jarno 90% werkeloos en in Papos zelfs 99%.

Er is een nieuwe wet- en regelgeving op het onderwijs, dit valt niet meer onder de Gemeente, maar is ondergebracht in regionale onderwijsbesturen die direct onder het ministerie van Onderwijs vallen. De Gemeente is elke greep op het onderijs kwijt.

De oppositie maakt zich ook grote zorgen over de politieke ontwikkeling, zonder op details (?) in te gaan. Kortom grote zorgen en verborgen spanningen.

Bezoek Gusztav Nagy en Arpad Nagyhazy

Gusztav is ernstig ziek geweest en na een maand op intesive care gelegen te hebben is hij inmiddels weer redelijk opgeknapt en weer aan het werk. Op zijn scholen is hij begonnen met het „brede school“ systeem, vergelijkbaar met Nederland.

Arpad werkt nog in het ziekenhuis in Mátészalka als chirurg maar hij heeft tevens een baan in een prive kliniek in Roemenie.

Conclusie

Het was de hoogste tijd om weer een bezoek te brengen aan Mátészalka. Van beide zijden hebben we het op prijs gesteld. Het was goed om te zijn dat er, ondanks de slechte econimische situatie, toch veel zaken goed zijn opgepakt in de met name de sociale sector. Ook de kennismaking met het nieuwe bestuur van Habitat was positief. We hebben gemotiveerde mensen leren kennen.

Will de Raden, voorzitter Stichting ZOM

Klazienaveen, 17 juni 2013


<<< Terug