Beleidsplan Stichting ZOM 2021-2024

STICHTING ZOM SOCIALE PROJECTEN

Beleidsplan Stichting ZOM 2021-2024

De Stichting ZOM heeft als doel:

“Het uitvoeren en ondersteunen van humanitaire projecten in derde wereldlanden in samenwerking met regionale en plaatselijke groeperingen.”

De Stichting ZOM wil van de diverse acties die door de ZOM zijn ondersteund, laten zien en tonen wat die aan resultaten hebben opgeleverd. De Stichting ZOM heeft een website waar alle actuele informatie wordt getoond die betrekking heeft op activiteiten van de stichting.

De Stichting ZOM tracht dit te realiseren door:
 • Het ondersteunen van activiteiten van plaatselijke en/of regionale groeperingen in ontwikkelingslanden, die initiatieven ontplooien om hun eigen situatie te verbeteren, zodat zij zelfstandig vorm kunnen geven aan een betere toekomst.
 • Het werven van middelen en fondsen om de genoemde activiteiten te ondersteunen.
 • De opbrengsten in z´n geheel te besteden aan sociale projecten in derde wereld landen.
 • Samen te werken met vrijwilligers, sponsoren, donateurs, lokale overheid in Nederland.
 • De activiteiten van de ZOM onder de aandacht te brengen van een breed publiek.
 • Andere groeperingen te helpen bij het realiseren van hun eigen projecten door:
  • Het in de ontwikkelingslanden opstarten, voorbereiden en uitvoeren van projecten.
  • Het helpen voorbereiden, organiseren en uitvoeren van acties om geld in te zamelen.
  • Helpen bij het schrijven van projectplannen en evaluaties.
  • Ondersteunen van subsidie aanvragen en het mee werven van sponsoren.
  • Het ondersteunen van goede initiatieven met een financiële bijdrage.
  • Het geven van voorlichting op scholen en bij organisaties.
  • Het bezoeken en controleren van projecten in het buitenland.
  • Het verzorgen van de financiële afwikkeling in het buitenland en in Nederland.
Beloningsbeleid van bestuur en vrijwilligers:
 • De Stichting ZOM is een stichting waar gewerkt wordt op vrijwillige basis:

  “Bestuur en vrijwilligers, zij ontvangen voor hun werk geen vergoeding. Vrijwel alle inkomsten gaan naar projecten in ontwikkelingslanden.”
Voorlichtingsactiviteiten:
 • De Stichting ZOM tracht via sponsorbrieven en bijeenkomsten op scholen, verzorgingscentra, serviceclubs en belangenverenigingen haar doelstelling en initiatieven duidelijk te maken en de aanwezigen bewust te maken van de grote verschillen die er zijn en te wijzen op onze mede verantwoordelijkheid t.o.v. mensen die op een mensonwaardige wijze moeten leven.
 • De Stichting ZOM wil laten zien dat er met ondersteuning van onze kant een bijdrage kan worden geleverd aan het verbeteren van de leefomstandigheden van groepen mensen die ver onder het minimum moeten leven.
 • De Stichting ZOM wil duidelijk maken dat het bieden van hulp een eerste stap is op weg naar verbetering van de levenskwaliteit.
Activiteitenplan 2021-2024:

De Stichting ZOM heeft voor de komende 3 jaar de volgende activiteiten op het programma staan:

“Het werven van nieuwe sponsoren en donateurs, zodat de geplande activiteiten gerealiseerd kunnen worden.”

Door eventuele Corona maatregelen kan de Stichting ZOM beperkt worden in het bezoeken van Projecten en het uitvoeren van projecten, bv de uitwisselingsprojecten.

 • Voor 2021:
  • Het ondersteunen van de uitwisselingsprojecten van het Liemers College, locatie Landeweer, met de Ipari TS uit Mátészalka door financiële steun.
  • Het ondersteunen van de activiteiten van de Stichting HABITAT in Mátészalka.
  • Het beschikbaar stellen van het ZOM-huis aan de Sociale Dienst van de Gemeente Mátészalka.
  • Het opstarten van een nieuw Dierenproject in Negombo Sri Lanka.
  • Het ondersteunen van de individuele sponsorgezinnen in Gambia en Sri Lanka.
  • Het realiseren van een uitwisseling tussen vertegenwoordigers uit de partnerstad Mátészalka en Zevenaar.
 • Voor 2022:
  • Het verder uitvoeren van het Dierenproject in Negombo Sri Lanka.
  • Het ondersteunen van de uitwisselingsprojecten van het Liemers College locatie Landeweer, met de Ipari TS uit Mátészalka door financiële steun.
  • Het ondersteunen van de activiteiten van de Stichting HABITAT in Mátészalka.
  • Het ontwikkelen en starten van nieuwe projecten.
  • Het ondersteunen van de individuele sponsorgezinnen in Gambia en Sri Lanka.
 • Voor 2023:
  • Het ondersteunen van de uitwisselingsprojecten van het Liemers College, locatie Landeweer, met de Ipari TS uit Mátészalka door financiële steun.
  • Het ondersteunen van de activiteiten van de Stichting HABITAT in Mátészalka.
  • Het ontwikkelen en starten van nieuwe projecten.
  • Het ondersteunen van de individuele sponsorgezinnen in Gambia en Sri Lanka.
Klazienaveen, 2-1-2021

<<< Terug