Renovatieproject van start in Basse (Gambia)

De St. George’s Lower Basic School staat in Basse Santa Su, de hoofdstad van de the Upper River Region (URR) op de South Bank van The River Gambia. Basse ligt 375 kilometer ten oosten van de hoofdstad Banjul. Basse is het centrum van de regio en heeft meer dan 30 duizend geregistreerde inwoners. De bevolking is erg armoedig en leeft voornamelijk van pottenbakken, kleinschalige landbouw en veeteelt, van handel en van smederijen.De streek rondom Basse is rotsachtig en droog, het is de warmste streek van het land. Het klimaat is erg warm, vooral van februari tot augustus en dan begint de regentijd die tot november duurt. De wegen zijn dan bijna onbegaanbaar.Basse is ook het schoolcentrum voor de regio er zijn meer dan 2500 leerlingen. De St. George’s Lower Basic School is een basisschool voor jongens. Het is de oudste Katholieke School in Gambia en is in 1937 gestart met 37 jongens.

Dit is er nog over van de school na de wervelstorm in 2012

In augustus 2012 vernielde een wervelstorm de school, het gebouw werd ernstig beschadigd, ramen en deuren verwoest en het dak was er afgewaaid. Alleen de muren staan nog overeind. De 270 leerlingen moesten elders worden ondergebracht. De leerlingen krijgen sinds die tijd les in een ander schoolgebouw, nadat de reguliere leerlingen vrij zijn. De lessen zijn van 14.00 tot 18.30 uur.

Het is een slechte tijd omdat de hitte dan het hoogste is, meestal boven de 40 graden celsius. Leren en lesgeven is erg moeilijk omdat er geen airco´s of ventilatoren zijn. Ook is de lestijd ingekort, omdat het om 18.30 uur te donker is en er geen elektrisch licht is. De resultaten van de eindexamens zijn in 2012 en 2013 sterk teruggelopen.

Hier doen we het voor…………

Reden temeer om het schoolgebouw te renoveren, zodat de leerlingen weer onder normale omstandigheden en op normale tijden les kunnen krijgen.
De kosten voor de renovatie bedragen € 14.500,00), de kosten voor het meubilair en de inrichting GMD 380,000.00 (€ 4.000.00).

Voor de realisering van het hele project, renovatie en inrichting, is nodig:
€ 18.500,00


WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DE RENOVATIE VAN HET GEBOUW
  • Schoonmaak- en opruimkosten.
  • Herstelkosten van muren en vloeren.
  • Vernieuwen van de dakconstructie en een nieuw dak.
  • Nieuwe ramen en deuren.
  • Kosten van de schilderwerkzaamheden.
STEUN VAN DE WILDE GANZEN

Gelukkig krijgen we hulp van de Wilde Ganzen. Voor elke euro die we bij elkaar krijgen geven zij een premie van 55 eurocent. Dus met een eigen bijdrage van € 12.000 zijn we er al.

De Wilde Ganzen steunen honderden kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap samen met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. Dat leidt tot een directe en blijvende verbetering. Daar helpt u met iedere gift aan mee!

Klein project, groot verschil.

Wilt u ons project ondersteunen? Dan kunt u een bijdrage overmaken naar:

Bankrekening NL53 INGB 0000 040000 t.n.v. de Wilde Ganzen o.v.v. “STGEORGES“,

of naar bankrekening NL21 INGB 0000 0085 66 t.v.n. de Stichting ZOM, o.v.v. “Project Basse”.

De Stichting ZOM en de Wilde Ganzen zijn AMBI organisaties, de giften zijn aftrekbaar van de belasting.


<<< Terug