Atelierproject voor vrouwen in Nittambuwa

Inleiding

In Nittambuwa is verleden jaar het “Geiten project” gestart. Het verloop was tot nu toe erg succesvol. De medewerking en ondersteuning van het project was prima en het enthousiasme erg groot. De initiatiefnemer Pater Francis, heeft goede ideeën hoe er een bijdrage geleverd kan worden aan het verbeteren van de gezinsomstandigheden voor de armste gezinnen. De pastoor is erg actief op het gebied van sociaal werk. Hij heeft een welzijnscomite opgericht, het “Parish Human Development Committee”. Dit comite richt zich op het opzetten van sociale projecten, het ondersteunen van de armste gezinnen en het werven van inkomsten.

In samenwerking met de Stichting ZOM hebben pater Francis en pater Dinesh gekozen voor de opzet voor een werkscholingsproject voor de meest kansarmen in de samenleving en onderzocht op welke wijze dit in Nittambuwa gerealiseerd kan worden. Er is gekozen voor een atelierproject voor werkeloze vrouwen.

In de regio Nittambuwa zijn er veel werkelozen en met name vrouwen. Het dorp ligt buiten de toeristen regio´s en verder is er weinig tot geen industrie. De vrouwen stellen het zeer op prijs als er een atelierproject in Nittambuwa wordt gestart. In de normale gezinsomstandigheden zorgen de vrouwen veelal voor de kleding door zelf veel te maken. Vrouwen die deelnemen aan het project zijn erg gemotiveerd en dat geeft veel energie om het project op te starten en op goede resultaten.

De redenen om deel te nemen zijn werkgelegenheid en de kans om het (te) lage gezins inkomen te verbeteren en zo betere leefomstandigheden creëren voor hun gezin en vooral de kinderen. Maar ook om mee te helpen om creatieve eigenschappen verder te ontwikkelen, voldoening te verkrijgen en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Nittambuwa

Nittambuwa is een dorp op ongeveer 40 kilometer van Negombo. Het dorp ligt in het binnenland en de plaatselijke bevolking is er arm. Het dorp telt 10 duizend inwoners en het is gevormd uit een hoofdkern en enkele buitenwijken. Er heerst veel werkeloosheid en de weinigen die werk hebben moeten naar de kust om hun brood te verdienen.


Nittambuwa ligt op ongeveer 40 kilometer van
de hoofdstad Colombo land in waards.


Atelierproject

42 Vrouwen hebben aangegeven dat zij mee willen doen aan het project. Er wordt een cooperatie gevormd met een bestuur. Na gesprekken met de dames bleek dat zij allemaal beschikken over de juiste motivatie en kennis van zaken om succesvol deel te nemen.

Na de gesprekken is er vastgesteld op welke wijze het project zo kan worden ingevuld, dat kans van slagen het beste is. De vrouwen beslissen gezamenlijk wat er gemaakt gaat worden en op welke wijze de producten op de locale markt worden gebracht. Naast de natwerkzaamheden krijgt de groep te maken met ontwerpen, tekenen, marketing en verkoop.

Er zijn regels opgesteld zodat uit de opbrengst 50% van de inkosten voor de deelnemers zijn, de overige 50% wordt gezamenlijk ingelegd in een fonds.

Er wordt een trainingsprogramma opgestart om de deelnemers de nodige kennis op te laten doen om kwalitatief goede arbeid te verrichten en om nieuwe deelnemers aan het project op te leiden. Met de gelden uit het fonds, kan het project in de toekomst worden uitgebreid. Het “Parish Human Development Committee” beheert de gelden. De pastor en de kapelaan en het “Parish Human Development Committee” monitoren het project en houden toezicht op het nalleven van de afspraken.

De dames gaan in principe thuis werken. In een gezamenlijke ruimte die door de parochie beschikbaar wordt gesteld, worden de overige werkzamheden verricht. Er worden veertien professionele naaimachines aangeschaft, die in bruikleen worden gegeven. Per 3 dames word teen machine beschikbaar gesteld. Verder worden gereedschappen, materialen en stoffen aangeschaft. Hiervoor krijgen de dames een lening die moet worden terugbetaald. Binnen het project krijgen de dames die taken die het beste bij hun passen.

Een bijeenkomst van groep deelnemers aan het atelierproject.

Begroting

14 professionele naaimachines  Rs. 40000/- x 12   Rs. 560,000/-
32 sets materialen en gereedschappen  Rs. 30,000/-   Rs. 960,000/-
Opstartkosten   Rs. 300,000/-
Totale startkosten  Rs. 1,820.000/-
   ----------------------
In euro´s @ Rs. 140/- per Euro   Euro 13.000.00

Opzet en initiering van het project

Er zijn inmiddels al een aantal zaken opgepakt. Het project is bekendgemaakt in het dorp en er zijn een aantal bijeenkomsten gehouden om voorlichting te geven. Vrouwen die geinteresseerd waren konden zich opgeven voor een persoonlijk intervieuw. De potentiele deelnemers zijn gecheckt op motivatie, deskundigheid en mogelijkheden om succesvol deel te nemen aan het project.

Uit de aangemelde kandidaten zijn 42 vrouwen geselecteerd om mee te kunnen doen en verdeeld in drie projectgroepen op basis van geschiktheid.

Wanneer de ZOM het project op pakt gaat de volgende van start.

Er worden werkbesprekingen met deelnemers in de 3 werkgroepen gehouden de vrouwen kiezen hun eigen leidinggevenden.

Het gebouw wordt ingericht en de naaimachines, gereedschappen en materialen voor de deelnemers worden aangeschaft.

Na de installatie zijn er enkele bijeenkomsten om hun kennis en ervaringen te delen met de andere deelnemers. De deelnemers maken gezamenlijk afspraken over de inzet en verdeling van de inkomsten.

Als alles is geinstalleerd, dank an het project van start.

De pastoor, de kapelaan en het “Parish Human Development Committee” monitoren het project en houden toezicht op het nalleven van de afspraken.

Er word teen trainingsprogramma opgestart om de deelnemers de nodige kennis op te laten doen om kwalitatief goed arbeid te verrichten.

Een woord van dank

Wij waarderen het ten zeerste dat we de mogelijkheid krijgen om dit project te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat het project een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van de levensostigheden en het vergroten van de kansen voor de gezinnen die deeelnemen aan het project.


De projectleiders

Rev. Fr. M. Dinesh P. Fernando and Rev. Fr. Francis Jayakody

Nittambuwa 28 december 2012


<<< Terug