Atelier project in Nittambuwa van start januari 2014

Atelier project in Nittambuwa van start

Het “Atelierproject” voor vrouwen in de Sri Lankaanse plaats Nittambuwa is gestart. Dankzij de bijdrage van de Wereldwinkel in Zevenaar en de Wilde Ganzen is de Stichting ZOM (Zevenaar Ontmoet Medemensen) erin geslaagd om het benodigde bedrag van € 13.500 bij elkaar te krijgen. De initiatiefnemers pater Francis en pater Dinesh en het PHDC, “Parish Human Development Committee”, hebben samen met de 42 vrouwen die deelnemen, het project voorbereid.

De deelnemers hebben de afgelopen maanden diverse cursussen gevolgd en in december zijn de naaimachines en de overige machines aangeschaft. De deelnemers hebben de contracten getekend en het geld voor de eerste aanschaf materialen en stoffen ontvangen. In januari zijn zij gestart met hun werk.

Nittambuwa

Nittambuwa is een dorp op ongeveer 40 kilometer van Colombo. Het dorp ligt in het binnenland en de plaatselijke bevolking is er arm. Het dorp telt 10 duizend inwoners en bestaat uit een hoofdkern en enkele buitenwijken. Er heerst grote werkeloosheid en de weinigen die werk hebben moeten vaak naar de kust om hun brood te verdienen.

Het PHDC richt zich op het opzetten van sociale projecten, het ondersteunen van de armste gezinnen en het werven van inkomsten. In samenwerking met de Stichting ZOM is gekozen voor een werkscholingsproject voor de meest kansarmen in Nittambuwa. De keuze is gevallen op een atelierproject voor werkeloze vrouwen. De vrouwen die deelnemen aan het project zijn erg gemotiveerd en dat geeft veel hoop op goede resultaten.

Een groep deelneemsters bij een van de instructiebijeenkomsten

De contracten voor de ontvangst van de machines worden ondertekend

De naaimachines worden eerst nog gezegend door pater Francis

Naast de naaimachines krijgt elke groep ook nog andere apparatuur ter beschikking

De naaimachines worden aan de deelneemsters overhandigd

De naaimachines worden aan de deelneemsters overhandigd


<<< Terug