Welkom bij Stichting ZOM

Beste bezoekers,

Middels onze nieuwe website willen wij u graag op de hoogte houden van de activiteiten van de Stichting ZOM. Bij “projecten” treft u een uitgebreide beschrijving van het project aan. Verder vindt u informatie over de activiteiten van de afgelopen periode.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan een van de projecten of samen met ons een project ondersteunen dan horen wij dat graag van U.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten. Wij stellen uw mening zeer op prijs.



Nieuw project St. ZOM voor St. Vincent De Paul Nursery school
Van directeur van de CES Faye Dawda kregen we de vraag of we een nieuw dak willen financieren voor de St. Vincent De Paul Nursery school in Amdallai, het gebouw heeft 3 lokalen en er gaan 150 kinderen naar school. De kosten bedragen bedragen 4.500 euro. Verder heeft de kleuterschool behoefte aan speel- en leermaterialen.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Renovatieproject Schoolmeubilair in Bwiam, Kanilai en Bullock
Van onze Gambiaanse partner de CES kregen we de vraag om te helpen bij de renovatie van schoolmeubilair op drie basischolen in Gambia. De leerlingen hebben op dit moment op school geen plek om te zitten. Wij gaan de komende tijd actie voeren en met hulp van de Wilde Ganzen proberen het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Overzicht Activiteiten HABITAT Mátészalka in 2016
Afgelopen jaar heeft de Stichting Habitat in Mateszalka weer een grroot altijd activiteiten uitgevoerd. Zij hebben onder andere de kerstvieringen in de sociale werkpplaatsen, het kindertehuis, het verzorgingshuis "Oudenhoven" en voor sociaal behoeftige mensen georganiseerd. Verder hebben zij de uitwisseling tussen de TS van Mateszalka en locatie Landerweer van het Liemers College ondersteund en het toezicht op de Habitat woningen uitgevoerd.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Verslag Hongarijebezoek door de ZOM delegatie aan Mátészalka
Afgelopen jaar heeft een delegatie van de Stichting ZOM samen met burgemeester Jan de Ruiter van Zevenaar een bezoek gebracht aan de partnerstad Mateszalka. Tijdens het bezoek is kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester Peter Hanusi en zijn samen met HABITAT de projecten besproken en bezocht.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Verslag Renovatieproject St. Edward School Bwiam
Het Renovatieproject van de St. Edwards School in Bwiam is afgerond. De leerlingen en het personeel beschikken weer over drie prima schoolgebouwen waar de ruim 800 leerlingen les krijgen. Er is een compleet nieuw dak op gekomen en de gebouwen zijn van binnen en van buiten nieuw geschilderd. Verder is er een extra bijdrage gedaan door PLUS Fischer uit Klazienaveen voor de aanschaf van nieuwe school- leermaterialen.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Renovatieproject Bwiam
Van de directeur van de Stichting Katholiek Onderwijs in Gambia, de heer Emil Kujabi, hebben we de vraag gekregen om de St. Edward School in Bwiam te voorzien van een nieuw dak en het gebouw te schilderen. De kosten hiervan bedragen 15.500 euro.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

PLUS FISCHER voert met haar klanten actie voor Gambia projecten
Naast vele lokale sponsoring zoals de Voedselbank, Verenigingen, Scholen, en diverse evenementen, denkt PLUS FISCHER ook aan de allerarmsten. Samen met hun klanten is er maar liefst € 3000,- bijeen gespaard voor de projectgroep Plus-Gambia-Klazienaveen!

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

“Atelierproject” in Nittambuwa Sri Lanka
Het Atelierproject in Nittambuwa (Sri Lanka) draait uitstekend. Na een succesvolle start is het project in het tweede jaar verder uitgegroeid. Helaas zijn er enkele dames afgehaakt, zij kwamen de afspraken niet na, daarvoor in de plaats zijn gelukkig weer nieuwe deelneemsters die goed functioneren.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

"Geitenproject" Nittambuwa Sri Lanka
Het geitenproject loopt voortreffelijk, het project is bijna drie jaar geleden op initiatief van Frits en Evelyn Grijze gestart, er zijn nu 25 gezinnen die mee doen, met in totaal 120 geiten. De geiten doen het uitstekend dankzij de goede verzorging en de aandacht die ze krijgen.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Overzicht Activiteiten HABITAT Mátészalka
Afgelopen jaar heeft Habitat weer een aantal zaken opgepakt. Zo is het ZOM-huis beschikbaar gesteld aan de Sociale Dienst van de Gemeente. Het gebouw wordt verbouwd en aangepast om er een sociaal-medisch dagverblijf in te vestigen.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

PLUS FISCHER voert samen met haar klanten succesvol actie voor projecten in Gambia
Naast lokaal heel erg betrokken te zijn bij onder andere activiteiten voor scholen en sportverenigingen en de voedselbank heeft PLUS FISCHER de afgelopen maanden hard gewerkt om geld in te zamelen voor een aantal projecten in Gambia. Afgelopen week werden Klazienaveners die actief projecten in Gambia uitvoeren, verrast met elk een cheque van € 1200,00. Dankzij het inzamelen van kleding in de gele container en emballagebonnen door de klanten en oud papier uit de winkel is er een bedrag van totaal € 3600 euro bij elkaar gebracht. Verder kunnen bij de actievoerders de munten van PLUS FISCHER worden ingeleverd.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

ZOM Renovatieproject in Basse (Gambia) afgerond

De 280 leerlingen van de St. George’s Lower Basic School in Basse Santa Su hebben eindelijk na 2 jaar een eigen schoolgebouw. Tijdens de wervelstorm in 2013 werd het schoolgebouw totaal verwoest. Dr. Emil Kujabi, directeur van de Stichting Katholiek Onderwijs in Gambia kreeg geen steun van de overheid om de school te herbouwen, zelf ontbrak het de Stichting aan voldoende eigen middelen en daarom vroeg hij de Stichting ZOM om te helpen. Dankzij de ondersteuning van de Wilde Ganzen, PLUS FISCHER en diverse andere sponsoren kon het project worden uitgevoerd.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Besteding sponsorgelden 2014 Hongaars sponsorplan van de ZOM

Het geld van de sponsoren van het Hongaars Sponsorplan is afgelopen jaar besteed aan een aantal projecten. Samen met Habitat is gezocht naar een zo goed mogelijke besteding. Habitat heeft ook de verschillende kerken en de Sociale Dienst van de Gemeente Mátészalka betrokken bij het bestedingsplan.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

PLUS FISCHER KLAZIENAVEEN voert actie voor GAMBIA

Plus Fischer wil een bijdrage leveren om sociale projecten in Gambia uit te voeren door de komende tijd structurele inzamelingen te houden en acties uit te voeren met de Plus supermarkt als platform.

Graag willen we namens de leerlingen, leerkrachten, ouders, het bestuur en de Stichting ZOM Fischer PLUS bedanken voor dit geweldig initiatief. Het geld wordt besteed aan de nieuwe inrichting.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

HABITAT bouwt vijfde huis in Mátészalka

De bouwaanvraag was eindelijk goedgekeurd en in het najaar van 2013 kon de familie Farkas starten met de bouw van het vijfde HABITAT woning. Het bestuur van HABITAT heeft een gezin uitgezocht dat aan alle voorwaarden voldeed. Het huis wordt gefinancierd met de opbrengsten van de bestaande 4 huizen.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Salon “RUBEN” geopend in Colombo (Sri Lanka)

Rohana heeft onlangs haar schoonheidssalon in Colombo geopend. Zij was al jong getrouwd en heeft een dochter. Haar man overleed 2 jaar geleden en Rohana kwam alleen te staan zonder inkomen, haar familie en de schoonfamilie lieten haar in de steek.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Succesvolle fair bij Galerie De Bloempot in Veessen

Het Geitenproject Sri Lanka breidt verder uit. Dirry Bloem, een kunstenares uit Veessen hield vorig weekend een fair. Tijdens deze fair werden de kunstwerken van haar cursisten verkocht, samen met de cursisten heeft zij besloten om de opbrengst aan een goed doel te besteden.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

St. Georges Lowerbasic School Project in Basse (Gambia) van start

Na een korte voorbereidingstijd zijn de werkzaamheden begonnen en hoopt de schoolleiding dat het gebouw na de Kerst weer in gebruik genomen kan worden. De fondsenwerving van de Stichting ZOM is succesvol verlopen en dankzij enkele nieuwe sponsoren en de ondersteuning van de Wilde Ganzen is het benodigde bedrag van € 18.500,- bij elkaar gekomen.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Feest voor het "Geitenproject" in Sri Lanka

Opnieuw is het feest voor het "Geitenproject" in Nittambuwa. Dankzij de bijdragen van diverse sponsoren is er op korte termijn uitbreiding van het aantal gezinnen van 15 naar 21.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Renovatieproject van start in Basse (Gambia)

De Stichting ZOM gaat geld inzamelen voor de renovatie van de St. Georges Lower Basicschool in Basse (Gambia. De school is twee jaar gelden tijdens een orkaan totaal verwoest. De Overheid betaalt alleen de leerkrachten voor gebouwen, schoolmaterialen en hulpmiddelen moeten de scholen zelf zorgen. Zonder hulp uit Nederland blijven de 270 leerlingen zonder voldoende goed onderwijs. Wie helpt ons?

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Geitenproject Nittambuwa juni 2014

Het geitenproject loopt voortreffelijk, na de start bijna twee jaar geleden, zijn er nu 15 gezinnen die mee doen, met in totaal 60 geiten. De geiten doen het uitstekend dankzij de goede verzorging en de aandacht die ze krijgen. Tot nu toe zijn er geen ernstige gevallen geweest en zijn de geiten goed gezond. Ook de stallen zijn erg goed, zodat ze veilig de nacht kunnen doorbrengen.

De opbrengst van de melk is boven verwachting. Naast eigen gebruik wordt een gedeelte van de melk verkocht aan de Melkfabriek, dit is een bedrijf van het rijk. De melk wordt naar verhouding goed betaald.

De gezinnen hebben door de opbrengst van de melk aardige neveninkomsten, die het leven een stuk gemakkelijker maken.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Atelierproject in Nittambuwa juni 2014

Het Atelierproject in Nittambuwa (Sri Lanka) is na een voorbereidingsperiode van 4 maanden, in januari van start gegaan. Dankzij de ondersteuning van de “Wereldwinkel” Zevenaar, de Wilde Ganzen en sponsoren van de Stichting ZOM kon het project worden gerealiseerd onder leiding van pater Dinesh en pater Francis.

Er zijn 47 deelnemende dames, verdeeld over 4 groepen. Elke groep vormt een eigen team en werkt nauw samen. In elk team zijn dames die ontwerpen, kleding maken en verkopen. Ze hebben inmiddels een eigen logo en op diverse plekken in Nittambuwa hangen vlaggen met logo en telefoonnummer.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

ZOM ondersteunt kindertehuis in Nittambuwa Sri Lanka

De Stichting ZOM heeft in 2013 het Kindertehuis “Newbridge Orphanage” in Nittambuwa kunnen ondersteunen.

Het kindertehuis is in 2007 gebouwd en er wonen 27 jongens. Een Ierse Stichting heeft het Kindertehuis tot afgelopen jaar ondersteund. Door het wegvallen van de steun is pater Lester met zijn jongens behoorlijk in de problemen gekomen. Er is amper voldoende geld voor eten en drinken, zodat er bijna geen geld meer over is voor kleding, school en andere belangrijke zaken.

Door de bijdrage van de ZOM van ruim € 4.000,00 konden er boeken en andere schoolbenodigdheden worden aangeschaft en was er geld voor sport attributen.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Geiten project in Nittambuwa uitgebreid januari 2014

Het afgelopen jaar was een vruchtbaar jaar voor de geiten van het Nittambuwa “Geitenproject” in Sri Lanka. Er werden 10 kleintjes geboren en zo kon het aantal gezinnen dat deelneemt met 5 worden uitgebreid. Er doen nu 15 gezinnen mee. De deelnemers zijn heel tevreden, naast melk voor eigen gebruik kunnen ze ook melk verkopen en dat levert een prettige aanvulling op de inkomsten op.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Atelier project in Nittambuwa van start januari 2014

Het “Atelierproject” voor vrouwen in de Sri Lankaanse plaats Nittambuwa is gestart. Dankzij de bijdrage van de Wereldwinkel in Zevenaar en de Wilde Ganzen is de Stichting ZOM (Zevenaar Ontmoet Medemensen) erin geslaagd om het benodigde bedrag van € 13.500 bij elkaar te krijgen.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Leerlingen Zonegge in 2014 naar Costa Rica

Iedere twee jaar organiseert locatie Zonegge van het Liemers College uit Zevenaar een actiedag voor een goed doel.
In het afgelopen jaar hebben de leerlingen en het personeel zich ingespannen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor nieuwe projecten in Costa Rica. Het is een arm land en vooral in het noorden is er behoefte aan steun voor scholen en leerlingen. Goed onderwijs is van groot belang voor de verbetering van de levensomstandigheden en toekomst van de samenleving.

Er is al enkele jaren intensief contact met de stichting Holland Costa Rica Welfare Committee (HCRWC), een stichting die opkomt voor de belangen van leerlingen en scholen. De Stichting ZOM (Zevenaar ontmoet Medemensen) ondersteunt bij de uitvoering en afhandeling van het project.

>> Klik hier voor verdere informatie over het project

 

Printshop in Serrekunde geopend

De Stichting ZOM heeft actie gevoerd voor inrichting van een printshop in Serrekunda (The Gambia). Die printshop is onlangs geopend. The Gambia is een van de armste landen in Afrika. Het onderwijs is op een erg laag niveau en scholen hebben grote moeite om hun leerlingen goed onderwijs te geven. In de printshop kan nu zelf drukwerk worden gemaakt, zoals lesmaterialen, proefwerken en examenvragen, voor de 90 scholen. Daarmee kunnen 130.000 leerlingen en leerkrachten worden ondersteund in het realiseren van beter onderwijs.

>> Klik hier voor het complete verslag

 

Verslag bezoek Hongarije van 9 tot 12 juni 2013

In juni heeft Wil de Raden Mateszalka bezocht. In de bijlage treft u een uitgebreid verslag aan van het bezoek aan de Zevenaarse partnerstad.

>> Klik hier voor het complete verslag

 

Printshop voor Gambia - 2013

Boeken en leermiddelen zijn schaars in Gambia en daarom heeft Emil Kujabi, de directeur van het Katholiek Onderwijs in Gambia de Stichting ZOM gevraagd om hun te steunen bij de opzet en inrichting van een printshop. Wij vinden dat een prima idee en gaan dit project ondersteunen. Ook de Wilde Ganzen heeft haar hulp toegezegd. Voor een uitgebreid project beschrijving klik hier.

>> Klik hier voor een uitgebreide project beschrijving

 

Bai bouwt zijn eigen huis - 2013

Onze project begeleider en gids Bai bouwt zijn eigen huis. Met steun van de Stichting ZOM is hij begonnen aan de bouw van zijn eigen huis. Stenen maakt hij zelf en met de werkzaamheden wordt hij geholpen door zijn vrienden. Het dak zit er inmiddels op en in een paar maanden hoopt hij samen met zijn vrouw Fatima en hun twee kinderen het nieuwe onderkomen te betrekken.

>> Klik hier voor het gehele verslag